Eigendom

Deze website is eigendom van Finca Tres Molinos (met zetel te Lugar Tres Molinos 107, 30709 Roldan, Torre-Pacheco, Murcia).

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart je zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de websites van Finca Tres Molinos, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Finca Tres Molinos of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan men onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy

Conform de privacy wetgeving (wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt Finca Tres Molinos zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van jouw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van jouw internetbrowser.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt en kunnen op geen enkele manier aan een eenduidig persoon gekoppeld worden.

Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat Finca Tres Molinos zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Het gebruik van onze tracker

Zoals je waarschijnlijk reeds hebt opgemerkt kan je ons rechtstreeks contacteren via een link rechtsonderaan. Deze chatfunctie kunnen wij ook installeren op jouw website! Hiermee kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers de website heeft en welke pagina deze bezoeker aan het bekijken is. Behalve de pagina haalt de tracker geen persoonlijke informatie op.

Deze anonieme gegevens, die trouwens enkel nuttig zijn voor onze marketeer, worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden absoluut niet doorgegeven aan derden.

Links naar andere websites

Finca Tres Molinos is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Finca Tres Molinos door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Finca Tres Molinos. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Verzoek richten aan Finca Tres Molinos

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dit kan op volgend adres:

tav. Finca Tres Molinos
Lugar Tres Molinos 107
30709 Roldan, Torre-Pacheco
Murcia
Spanje

We verbinden er ons toe om binnen de 5 werkdagen aan jouw verzoek gevolg te geven.